Toggle navigation
เพื่อนมิตรชาวต่างชาติแสดงความเชื่อมั่นว่า เวียดนามจะประสบความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15
22/05/2021 | 01:50 GMT+7
Share :
วันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเวียดนามจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 

การฝึกซ้อมกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

โอกาสนี้ นักการทูตชาวต่างชาติในเวียดนามได้ให้ความสนใจและแสดงความเชื่อมั่นว่า ประชาชนเวียดนามจะสามารถคัดเลือกตัวแทนที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมและเหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่น  ความปรารถนาและสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชนในสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับ

ในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม นาย ซีอุงบัว เอกอัครราชทูตจีนประจำเวียดนามได้เผยว่า ในจำนวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่ 15 มีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ รวมถึงตัวแทนชนกลุ่มน้อยคิดเป็น 1 ใน 5 และผู้ลงสมัครหญิงคิดเป็นร้อยละ 45 ซึ่งสูงกว่าการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติครั้งก่อนๆ ส่วนการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 แสดงให้เห็นถึงบทบาทการชี้นำของพรรค สิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชนและการบริหารประเทศตามกฎหมาย พร้อมทั้งชื่นชมเวียดนามที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และค้ำประกันให้การเลือกตั้งดำเนินไปอย่างปลอดภัยและราบรื่น

ส่วนนาย Saadi Salama เอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำเวียดนามได้เผยว่า“การเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งในปีนี้ประสบความยากลำบากมากเนื่องจากเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่ซับซ้อน แต่ผมมีความเชื่อมั่นว่า เวียดนามจะประสบความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดในเวลาที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและการชี้นำของรัฐบาล ซึ่งเวียดนามจะสามารถจัดตั้งสภาแห่งชาติชุดใหม่ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศในระยะใหม่”

ส่วนนาย แสงเพชร ห่วงบุ่นญวง เอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามได้เผยว่า การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 แสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยของระบอบสังคมนิยมในเวียดนาม รัฐของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนผ่านความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐกับประชาชน.

ทีมา: VOV WORLD THAI 
Share :
Từ khóa:
Other news
Gửi thảo luận trên Facebook