Toggle navigation
ความปรารถนาเพื่อเวียดนามอันยิ่งใหญ่
15/04/2021 | 03:46 GMT+7
Share :
เมื่อวันที่ 5 เมษายนรัฐสภาได้เลือกนาย เหงียนซวนฟุก(Nguyen Xuan Phuc)ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งชาติ, นายฟามมินชินห์(Pham Minh Chinh) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียุคปี 2559-2564 เหตุการณ์นี้ถือเป็นการเสร็จสิ้นการคัดเลือกคณะผู้นำชั้นสูงของรัฐหลังจากการประชุมสมัชชาแห่งชาติพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่13 โดยมีการเลือกตั้งตำแหน่งผู้นำสำคัญๆ 4 ตำแหน่ง หรือที่เรียกว่า ‘เสาหลักทั้ง 4’ ของเวียดนามมีคนเก่า 2 คนของวาระที่ผ่านมา โดยมีเลขาธิการพรรค เหงียนฟูถัง (Nguyen Phu Trong), ประธานาธิบดี เหงียนซวนฟุก (Nguyen Xuan Phuc) และคนใหม่ 2 คน คือนายกรัฐมนตรี ฟามมินชินห์ (Pham Minh Chinh) และประธานสมัชชาแห่งชาติ Vuong Dinh Hue แสดงให้เห็นว่าการจัดเตรียมบุคลากรระดับผู้นำชั้นสูงของเวียดนามยังคงดำเนินต่อไปอย่างรอบคอบ และระมัดระวังโดยให้ความสำคัญกับการสืบทอดระหว่างรุ่นต่างๆ ระบบการเลือกผู้นำเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและกลยุทธ์ที่วางแผนไว้จะมีความต่อเนื่อง
Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ - ảnh 3
4ผู้นำสำคัญของเวียดนาม

หลังจากพิธีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี นาย เหงียนซวนฟุก (Nguyen Xuan Phuc) ได้กล่าวย้ำว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา "รัฐนาวาเวียดนามของเราได้ผ่านการเดินทางที่มีพายุอย่างต่อเนื่อง" อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีคนใหม่กล่าวอีกว่า การก้าวเดินต่อไปของรัฐนาวาเวียดนามของเราจะยังคงเผชิญกับคลื่นที่รุนแรง และลมขนาดใหญ่อีกมากมายที่มีทั้งโอกาสและความท้าทาย.

เขาเชื่อว่าภายใต้การนำของพรรคฯ ด้วยความกล้าหาญและภูมิปัญญาของชาวเวียดนาม ด้วยความเข้มแข็งและความสามัคคีของชาติที่ยิ่งใหญ่ และการสนับสนุนจากมิตรประเทศของเรา จะเอาชนะคลื่นและลมขนาดใหญ่ ไปให้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัยและมีความสุขประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในการประชุมสมัชชาแห่งชาติพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่13

“เวียดนามเป็นประเทศที่มีความหลากหลายและมีกลุ่มชาติพันธุ์มากมาย แต่เรามีหัวใจร่วมกัน ประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์และภารกิจอันรุ่งโรจน์ ความปรารถนาของเวียดนามที่ยิ่งใหญ่ ภายในปี 2573 เวียดนามจะต้องกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมสมัยใหม่และมีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง และจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงภายในปี 2588 ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ และครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งประเทศ

หลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนาย ฟามมินชินห์ (Pham Minh Chinh) กล่าวว่า“ด้วยความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายใหม่ฉันสาบานว่าจะทำให้ดีที่สุดเอาชนะความยากลำบากและความท้าทายทั้งหมด การสืบทอดและส่งเสริมประเพณีและประสบการณ์อันล้ำค่าของสหายนายกรัฐมนตรีตลอดวาระสมัย และใช้ความพยายามร่วมกันกับสมาชิกของรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพ ความซื่อสัตย์เด็ดเดี่ยว มีประสิทธิผลดำเนินการด้วยใจจริงรับใช้ประเทศชาติ และรับใช้ประชาชนทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของพรรคฯ ประเทศชาติ และประชาชน" นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้กล่าวถึงภารกิจ 5 ประการรวมถึงการสร้างแผนปฏิบัติการณ์เพื่อดำเนินการตามมติของการประชุมสมัชชาแห่งชาติพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 13 เพื่อก้าวไปสู่การสร้างหลักนิติธรรมสังคมนิยมของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน เสริมสร้างวินัย และวินัยในระบบบริหารของรัฐและสังคม นอกจากนี้นายกยังมุ่งมั่น: “ปฏิรูปการบริหารประเทศอย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานของการส่งเสริมความเป็นเจ้าของ ของประชาชน โดยอาศัยประชาชนในการกำกับดูแล และควบคุมอำนาจ การป้องกันเชิงรุกอย่างแน่วแน่และต่อเนื่อง ส่งเสริมการต่อสู้กับการคอร์รัปชั่นความสูญเปล่าของระบบราชการ การสร้างสถาบันที่เข้มแข็งสอดคล้องกัน ชี้ขาดและมีประสิทธิภาพของกลไกและแนวทางแก้ไขมากกว่า ในขณะเดียวกันก็มีกลไกส่งเสริมและปกป้องผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแน่วแน่ และแน่วแน่ที่จะปกป้องเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน การป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ความมีระเบียบของสังคมและความปลอดภัย การสร้างกลไกนโยบายและเงื่อนไขสำหรับค่านิยมและความเข้มแข็งของผู้คนและวัฒนธรรมเพื่อเป็นทรัพยากรและแรงผลักดันที่สำคัญในการพัฒนาและการสร้างประเทศ การดูแลการดำเนินชีวิตและจิตใจของผู้ประชาชนเพื่อให้ดำเนินชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง มีความสุข มีความปลอดภัยอย่างมีอารยะ ...

ด้วยผู้นำรุ่นใหม่ที่มีการสืบทอดและจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นอย่างมาก ประชาชนทั้งประเทศและชาวเวียดนามโพ้นทะเลต่าง ๆ คาดหวังว่าหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์จะเปิดกว้างสำหรับกระบวนการพัฒนาของประเทศ การสร้างรากฐานเพื่อบรรลุความฝันอันทะเยอทะยานคือเวียดนามกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงภายในปี 2588

Vglobalnews
Share :
Từ khóa:
Other news
Gửi thảo luận trên Facebook