Toggle navigation
การต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติผ่านมาตรการที่สันติ
28/08/2019 | 08:11 GMT+7
Share :

ปฏิบัติการของจีนในบริเวณแนวปะการังตือชิ้งในหลายวันที่ผ่านมาได้ละเมิดอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982หรือ UNCLOS รุกล้ำเขตเศรษฐกิจจำเพราะทางทะเลและสิทธิอำนาจศาลของเวียดนามเหนือเขตทะเลนี้ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเวียดนามคือทำการต่อสู้อย่างสันติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ

การต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติผ่านมาตรการที่สันติ - ảnh 1 

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเลถิทูหั่ง


เมื่อเร็วๆนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเลถิทูหั่งได้ย้ำว่า ในหลายวันที่ผ่านมา กลุ่มเรือสำรวจไหหยาง 08ของจีนได้มีปฏิบัติการที่รุกล้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลและไหล่ทวีปของเวียดนามในเขตทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นเขตทะเลของเวียดนามตามข้อกำหนดของอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ที่เวียดนามและจีนเป็นสมาชิก เวียดนามได้ติดต่อกับฝ่ายจีนผ่านหลายช่องทาง รวมทั้งยื่นหนังสือประท้วงต่อตัวแทนของจีน เรียกร้องให้จีนยุติปฏิบัติการดังกล่าว ถอนเรือทุกลำออกจากเขตทะเลของเวียดนาม ให้ความเคารพสิทธิอธิปไตยและสิทธิอำนาจศาลของเวียดนามเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

 

ปฏิบัติอธิปไตยบนพื้นฐานของกฎหมายสากล

 

สำหรับปฏิบัติการของกองกำลังบังคับใช้กฎหมายทางทะเลของเวียดนาม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ชี้ชัดว่า กองกำลังบังคับใช้กฎหมายทางทะเลของเวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการที่สอดคล้องกับการรักษาอธิปไตย สิทธิอธิปไตยและสิทธิอำนาจศาลอย่างสันติและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อปกป้องเขตทะเลของเวียดนามดร.เจิ่นกงจุก อดีตหัวหน้าคณะกรรมการชายแดนของรัฐบาลเวียดนามได้เผยว่า คำยืนยันของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เลถิทูหั่งแสดงให้เห็นถึงจุดยืนทางกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องของเวียดนาม สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาที่ดีของประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี  1982หรือ UNCLOS“สำหรับปัญหาในทะเลตะวันออกจากมุมมองด้านกฎหมายและการเมือง ผมคิดว่า เวียดนามได้ใช้มาตรการทั้งทางการทูตและการปฏิบัติในภาคสนามบริเวณแนวปะการังตือชิ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทั้งจุดยืนที่เข้มแข็งและเจตนาที่ดี นี่ถือเป็นปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้

 

การต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติผ่านมาตรการที่สันติ - ảnh 2

ดร.เจิ่นกงจุก อดีตหัวหน้าคณะกรรมการชายแดนของรัฐบาลเวียดนาม


มาตราที่ 2ของกฎบัตรสหประชาชาติระบุว่า ห้ามประเทศต่างๆใช้ หรือ ข่มขู่ที่จะใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาการพิพาทด้านดินแดน ส่วนมาตราที่ 33ของกฎบัตรสหประชาชาติกำหนดให้ทุกประเทศต้องแก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธี ดร.หว่างเหวียดจากมหาวิทยาลัยกฎหมายนครโฮจิมินห์ได้เผยว่า การที่เวียดนามทำการต่อสู้อย่างสันติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศคือการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องของพรรคและรัฐ

 

ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศผ่านมาตรการที่สันติ

 

จนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้ยืนหยัดปฏิบัติมาตรการต่อสู้ภาคสนามอย่างเหมาะสม กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อตัวแทนของจีนเพื่อคัดค้านการกระทำที่ผิดกฎหมายของกลุ่มเรือไหหยาง 08 ของจีนและพยายามติดต่อกับจีนผ่านหลายช่องทาง ซึ่งเป็นก้าวเดินแรกในการต่อสู้ผ่านมาตรการที่สันติตามกฎบัตรของสหประชาชาติ ดร.หว่างเหวียดได้ประเมินว่ามาตรการที่สันติที่ถูกระบุในกฎบัตรของสหประชาชาติประกอบด้วยการเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายต่างๆ โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ประกาศว่า เวียดนามได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อตัวแทนของจีนรวม 3 ครั้งและพยายามติดต่อกับจีนผ่านหลายช่องทาง สองคือส่งเสริมให้มีคนกลางเข้าร่วมการเจราจาและการแก้ไขปัญหาโดยตรง

 

การต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติผ่านมาตรการที่สันติ - ảnh 3

เรือสำรวจไหหยาง 08ของจีน (Gulf Times)

รองศ.ดร.เหงวียนบ๊าเหยียน หัวหน้าวิชากฎหมายระหว่างประเทศสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอยได้ยืนยันว่า แนวปะการังตือชิ้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนาม ดังนั้น ปฏิบัติการของจีนในเขตทะเลนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กองกำลังบังคับใช้กฎหมายของเวียดนามได้ยืนหยัดทำการต่อสู้และประชาสัมพันธ์ แต่เมื่อความพยายามทางการทูตของเวียดนามถูกฝ่ายจีนปฏิเสธ เวียดนามอาจยื่นเสนอปัญหาดังกล่าวต่อสหประชาชาติพวกเราต้องยื่นเสนอปัญหาดังกล่าวต่อองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสหประชาชาติ ถ้าหากการเจรจาและความพยายามทางการทูตไม่ได้ผล เวียดนามอาจยื่นฟ้องจีนต่อศาลระหว่างประเทศเพราะเรามีหลักฐานทางนิตินัยที่หนักแน่นมากกว่าฟิลิปปินส์ในการฟ้องร้องจีนก่อนหน้านี้

 

ในหลายวันที่ผ่านมา เวียดนามได้พยายามใช้มาตรการทางการทูตติดต่อกับจีนผ่านช่องทางต่างๆเพื่อเรียกร้องให้ถอนกลุ่มเรือไหหยาง 08ออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามเพื่อปกป้องความสัมพันธ์ทางการทูต ถ้าหากจีนไม่ยอมรับมาตรการดังกล่าว เวียดนามก็จะปฏิบัติมาตรการที่สันติต่อไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในทะเลตะวันออก.

 

ข่าวมาจาก  Văn Bình-Thu Hoa

VOVWORLD 

 

 

 

 

                                               

Share :
Từ khóa:
Other news
Gửi thảo luận trên Facebook