Toggle navigation
Pham Minh Chinh นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ด้วยจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติ
14/04/2021 | 03:52 GMT+7
Share :
เมื่อวันที่ 5 เมษายน Pham Minh Chinh นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้สาบานตนต่อหน้ารัฐสภาและตัวแทนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแห่งชาติ นี่เป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้ง ไม่ได้ผ่านการดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และไม่ได้เป็นคนจากทางภาคใต้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประเพณีทางการเมืองของเวียดนาม
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh - Ảnh 1.
Pham Minh Chinh นายกรัฐมนตรีคนใหม่

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้นำเวียดนามไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยระดับภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญในการเมืองเวียดนามมาตลอด แต่ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีความสามารถในการแสดงบทบาทผู้นำเพื่อให้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของประเทศกำลังพัฒนา ก้าวสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีรายได้เฉลี่ยระดับปานกลางค่อนข้างสูงภายในปี 2573 และ ก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้เฉลี่ยสูงภายในปี 2588 ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ และครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งประเทศ

ในการกล่าวสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในบ่ายวันที่ 5 เมษายน นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ฟามมินชินห์ (Pham Minh Chinh) ได้กล่าวถึงหนึ่งในสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ว่า“ การปรับปรุงสถาบันกลไกและนโยบายต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงสถาบันเศรษฐกิจการตลาดตามทิศทางสังคมนิยม การปรับปรุงรูปแบบการเติบโต การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ”; “ มีกลไกส่งเสริมและคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม”.

ก่อนรับหน้าที่หัวหน้าคณะกรรมการจัดงานกลาง นาย ฟามมินชินห์ (Pham Minh Chinh) ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัด กว๋างนิงห์ (Quang Ninh) ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 การปฏิบัติงานทั้งในระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้มีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้า เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัด กว๋างนิงห์ Quang Ninh (ปี 2554-2558) แรงบันดาลใจเหล่านี้แสดงออกมาอย่างชัดเจนด้วยผลงานมากมายโดยเฉพาะความพยายามในการส่งเสริมการปฏิรูปการปกครองของจังหวัด กว๋างนิงห์ (Quang Ninh) ไปสู่การปรับปรุงปัจจัยที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และนักลุงทุน สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กว๋างนิงห์ Quang Ninh อยู่ในกลุ่มจังหวัดชั้นนำในการปฏิรูปการบริหารราชการมาโดยตลอด ในปี 2562 จังหวัดนี้ติดอันดับต้น ๆ ของประเทศในดัชนีการปฏิรูปการปกครองและดัชนีความพึงพอใจของประชาชน กว๋างนิงห์ (Quang Ninh) ยังเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดทรัพยากรอย่างมากจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินท่าเรือและทางหลวง นี่คือจังหวัดที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยโดดเด่นเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเป็นสนามบินที่เอกชนลงทุนแห่งแรกในเวียดนาม ทางด่วนข้ามจังหวัดที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ...

ความสำเร็จของ Quang Ninh ในปัจจุบันมีพื้นฐานมาตั้งแต่สมัยของเลขาธิการพรรคจังหวัด กว๋างนิงห์ (Quang Ninh)  Pham Minh Chinh และได้รับการยอมรับอย่างมากจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศ ในการให้สัมภาษณ์ของ BBC เมื่อเดือนมกราคม 2564 รศ. Dr. Vu Minh Khuong อาจารย์ประจำโรงเรียนนโยบายสาธารณะ Ly Quang Dieu มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ให้ความเห็นว่า Mr. Pham Minh Chinh มี "ประสบการณ์ในท้องถิ่น" ตลอดช่วงเวลาที่ทำงานใน Quang Ninh ดร. Khuong กล่าวว่า“ เดิมทีจังหวัด กว๋างนิงห์ (Quang Ninh) เป็นจังหวัดที่มีการแข่งขันในระดับต่ำ แต่หลังจากที่ Mr. Chinh เข้ามาเป็นผู้นำจังหวัดก็มีความก้าวหน้าอย่างมากและเป็นจังหวัดอันดับต้น ๆ ” “ จนถึงตอนนี้ Quang Ninh ยังคงเป็นหนึ่งในความสำเร็จในการปฏิรูปเนื่องจากผู้นำเลือกทิศทางที่ถูกต้องกล่าวได้ว่า Mr. Chinh มีแนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์และการแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผล”

ในตำแหน่งหัวหน้าคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์ (พ.ศ. 2559 - 2563) นาย ฟาม มิน ชินห์ ได้มีผลงานอันโดดเด่นไว้มากมายพร้อมกับนโยบายนวัตกรรมที่ก้าวหน้ามากมาย คณะกรรมการกลาง เป็นหน่วยงานแรกที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในผู้นำในระดับสูงของหน่วยงานและระดับหน่วยงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงขณะนี้คณะกรรมการได้จัดการสอบสำเร็จแล้วหลายครั้งและแต่งตั้งตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่งในระดับกรม, กรมผ่านการ การสอบเข้าองค์กรและการทำงานของพนักงานได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมาก ผู้นำของกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ในการดำเนินการตามเป้าหมายของการจัดระเบียบ โดยมีเครื่องมือและการเพิ่มความคล่องตัวในการปรับปรุงการจ่ายเงินเดือนของ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ นาย ฟาม มิน ชินห์ (Pham Minh Chinh) เมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นแรงผลักดันให้กระทรวงนี้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิในทางปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าในการจัดวางขั้นตอนการปฏิบัติของบุคลากรที่ยากที่สุดในการทำให้คล่องตัว ปัญหาคือไม่มีผู้นำที่ตั้งใจ ไม่ใช่ทุกคนที่ตระหนักว่านี่เป็นหน้าที่โดยทั่วไปซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันที่ต้องปฏิบัติ หลายคนยังคงยึดติดกับความคิดเดิม ๆ กลัวที่จะสัมผัสอุปกรณ์และผู้คน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการทำ ห
รือทำอย่างพอประมาณและไม่ได้ประสิทธิภาพ ดังนั้นการจะทำเช่นนี้ต้องใช้ผู้นำที่ทุ่มเท รับผิดชอบและกล้าหาญมาก เมื่อมีเจตจำนงและความมุ่งมั่นของหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็จะก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่กว้างขวางและแข็งแกร่งสำหรับระบบการเมืองทั้งระบบ นอกจากนี้แนวทางแนวปฏิบัติและมติของพรรคในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารท้องถิ่นหญิง ผู้บริหารรุ่นเยาว์ ผู้บริหารจากชนกลุ่มน้อย ..ทั้งหมดนี้แสดถึงประสบการณ์ที่มีค่าในการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน

ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศคาดหวังด้วยจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีวาระใหม่จะส่งเสริมนำความสำเร็จ เดินหน้านำรัฐนาวาเวียดนามเอาชนะ " คลื่นลูกใหญ่ และลมแรง " ในไม่ช้าก็จะถึงปณิธานที่มีต่อเวียดนามอันยิ่งใหญ่" ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาติมหาอำนาจของทั้ง 5 ทวีป ".

Vglobalnews
Share :
Từ khóa:
Other news
Gửi thảo luận trên Facebook