Toggle navigation
กลุ่มเรือสำรวจไหหยาง 08 ของจีนได้ออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนาม
09/08/2019 | 12:02 GMT+7
Share :
ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในบ่ายวันที่ 8 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย นาง เลถิทูหั่ง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ย้ำว่า วันนี้ ครบรอบ52 ปีวันก่อตั้งองค์การอาเซียน ได้มีการเปิดสำนักงานใหม่ของคณะเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีส่วนร่วมยกระดับภาพลักษณ์ของอาเซียนและตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงใหม่ของคณะเลขาธิการอาเซียน
นาง เลถิทูหั่ง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม 

ส่วนในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับมาตรการของเวียดนามเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าจากต่างประเทศที่แอบอ้างว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในเวียดนามเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่น นาง เลถิทูหั่งเผยว่า “เวียดนามยืนหยัดยับยั้งการหลอกลวงทางการค้า รวมถึงการแอบอ้างแหล่งผลิตสินค้า ในการนำเข้าและส่งออกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของสถานประกอบการและผู้บริโภคเวียดนาม กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังปฏิบัติโครงการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มการบริหารภาครัฐในด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามกำลังจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการแยกแยะระหว่างสินค้าที่ผลิตในเวียดนามกับสินค้าที่แอบอ้าง สำนักงานด้านศุลกากรได้ประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออก โดยเฉพาะสำหรับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแอบอ้างเพื่อทำการสืบสวนและทำการลงโทษ”

สำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเรือสำรวจไหหยาง 08 ของจีนที่มีปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม นาง เลถิทูหั่งเผยว่า “ตามข่าวที่เราได้รับ เมื่อบ่ายวันที่ 7 ที่ผ่านมา กลุ่มเรือสำรวจไหหยาง 08 ของจีนได้ยุติการสำรวจและออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ซึ่งเป็นพื้นที่ของเวียดนามตามอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ในหลายวันที่ผ่านมา เวียดนามได้เสนอมาตรการแก้ไขในทุกระดับและในหลายรูปแบบตามกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 เวียดนามเรียกร้องให้ทุกประเทศให้ความเคารพอธิปไตย อำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจศาลที่สอดคล้องกับกฎหมายสากลของเวียดนาม เวียดนามยืนยันเจตนารมพร้อมที่จะหารือกับประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อมีส่วนร่วมธำรงสันติภาพ เสถียรภาพและกระชับความร่วมมือมิตรภาพระหว่างประเทศต่างๆ”

สำหรับการที่จีนเตรียมจัดทำตำราเรียนวิชาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีการระบุว่า เกาะบางแห่งในหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลีย์อยู่ในอธิปไตยของจีน นาง เลถิทูหั่งได้ยืนยันอีกครั้งว่า เวียดนามมีหลักฐานทางนิตินัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างสมบูรณ์เพื่อยืนยันอธิปไตยเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลล์และเจื่องซาหรือสเปรตลีย์ตามกฎหมายสากล การที่จีนให้การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์แก่คนรุ่นหลังด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมายสากลไม่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ.

VOVWORLD Thailand
Share :
Từ khóa:
Other news
Gửi thảo luận trên Facebook