Toggle navigation
24/08/2019 | 06:21 GMT+7
จังหวัดกว๋างนิงห์เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วยชื่อเสียงแห่งเมืองมรดกโลกที่มีอ่าวฮาลอง มีปูชนียสถานเอี๋ยนตื๋อ ดินแดนแห่งพุทธศาสนา เยือนหมู่บ้านชาวประมง เกื๋อหวาน ค้นคว้าถ้ำธรรมชาติที่ต้องตลึงใจบนเกาะต่างๆ หรือสนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลตามชายหาดที่แสนโรแมนติก ชมความสวยงามของฮาลองด้วยการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ชิงช้าสวรรค์หรือเฮลิคอปเตอร์ แต่สำหรับผู้ที่ชอบค้นคว้าวัฒนธรรมพื้นเมืองนั้นการที่จะได้ชมการแสดงศิลปะที่โรงละครพื้นเมืองฮาลองก็เป็นอีกประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
22/08/2019 | 12:10 GMT+7
ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี ที่ จังหวัดบิ่งเยือง มีการจัดเทศกาลวัดบ่าเทียนเหา ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญของชนเผ่าฮวาและชนเผ่ากิงในภาคใต้ โดยมีวิตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี