Toggle navigation
30/06/2017 | 03:25 GMT+7
Việc dự đoán xu hướng marketing trong thời đại ngày nay không dễ nhưng cũng không quá khó. Các chuyên gia marketing trên thế giới đã đưa ra nhiều dự đoán cho xu hướng marketing trong năm 2016 và cả trong tương lai.

 Ban biên tập báo điện tử Vglobalnews
Địa chỉ: Bangkok-Thailand
Email: 
vglobalnews@gmail.com