Toggle navigation
Kính chào độc giả Vglobalnews trên toàn thế giới,

Hôm nay, Ban biên tâp báo điện tử Vglobalnews rất vui mừng thông báo về việc ra mắt chính thức của tờ báo. Là những người Việt Nam yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam, chúng tôi nguyện đem hết sức mình để thức hiện sứ mệnh cao cả với những tiêu chí sau:

1, Chúng tôi là những người Việt Nam yêu nước, yêu dân tộc việt Nam.
2, Chúng tôi mong muốn nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam ngày càng hùng mạnh và phồn vinh.
3, Chúng tôi ủng hộ những ai có tâm công hiến thực sự cho đất nước việt Nam và dân tộc Việt Nam.
4, Chúng tôi kêu gọi người Việt Nam đang sống ở khắp nơi trên thế giới hãy đoàn kết hướng về Tổ quốc vì một  dân tộc Việt Nam hùng mạnh và phồn vinh.
5, Qua tờ báo Vglobalnews, chúng tôi sẽ chuyển tải những thông tin xác thực, khách quan và xây dựng về đất nước, con người Việt Nam, về chính trị, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Việt Nam trong nước và trên toàn thế giới.
6, Chúng tôi hoanh nghênh và cám ơn tất cả những ai cùng có cùng tâm nguyện như chúng tôi chia sẻ, đóng góp và viết bài gửi về cho tờ báo. 

 Ban biên tập báo điện tử Vglobalnews
Địa chỉ: Bangkok-Thailand
Email: 
vglobalnews@gmail.com