Toggle navigation
03/04/2020 | 05:56 GMT+7
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเวียดนาม รายงานว่า กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ได้จัดตั้งสถานีตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด-19 หลายจุด ซึ่งใช้เวลาตรวจไม่นานและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
04/09/2019 | 02:22 GMT+7
ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ประธานโฮจิมินห์ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคอยู่เสมอเพื่อทำให้พรรคเป็นพรรคกุมอำนาจที่บริสุทธิ์และเข้มแข็ง นี่เป็นหนึ่งในความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านที่ถูกระบุในพินัยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทิ้งไว้ให้แก่พรรค ...
25/08/2019 | 12:14 GMT+7
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ลงนามมติอนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กฎหมายตำรวจทะเลเวียดนามในช่วงปี 2019-2023