Toggle navigation
04/09/2019 | 02:22 GMT+7

ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ประธานโฮจิมินห์ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคอยู่เสมอเพื่อทำให้พรรคเป็นพรรคกุมอำนาจที่บริสุทธิ์และเข้มแข็ง นี่เป็นหนึ่งในความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านที่ถูกระบุในพินัยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทิ้งไว้ให้แก่พรรค ประชาชนและกองทัพเวียดนาม ในตลอด 50 ปีที่ผ่านมา พินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์ไม่เพียงแต่เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ล้ำค่าเท่านั้น หากเป็นคำสั่งเสียที่ลึกซึ้งและเป็นการวางแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคทั้งในปัจจุบันและในอนาคต


25/08/2019 | 12:14 GMT+7
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ลงนามมติอนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กฎหมายตำรวจทะเลเวียดนามในช่วงปี 2019-2023