Toggle navigation
29/08/2019 | 12:15 GMT+7
Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

ในกรอบการเยือนประเทศไทย วันที่ 28 สิงหาคม ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงียนถิกิมเงินได้เยือนจังหวัดอุดรธานี โดยได้พบปะหารือกับนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

25/08/2019 | 10:08 GMT+7
ภายใต้หัวข้อ “ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนมิตรภาพเพื่อประชาคมที่ยั่งยืน” ที่ประชุมจะเน้นถึงการที่ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงียนถิกิมเงิน รับมอบตำแหน่งประธานหมุนเวียนไอป้าจากนาย ชวนหลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยเพื่อจัดการประชุมครั้งที่ ...
25/08/2019 | 12:51 GMT+7
ศาลเจ้าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม โดยมี “เถ่ย” เป็นคนทำหน้าที่สื่อกลาง ระหว่างเทพเจ้า หรือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับกับคนที่ยังชีวิตอยู่ ขณะที่ระบบ “หล่าง”ก็คือระบบการปกครองดูแลกันเองภายในชุมชน ...
25/08/2019 | 12:43 GMT+7
ตามคำเชิญของนาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย ในฐานะประธานการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาอาเซียนหรือไอป้าครั้งที่ 40 ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงียนถิกิมเงิน ได้นำคณะผู้แทนระดับสูงของสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าร่วมการประชุมไอป้าครั้งที่ ...
19/08/2019 | 12:39 GMT+7
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำประเทศไทยรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ณ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดการประกวดร้องเพลงภาษาเวียดนามสำหรับชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทยครั้งแรก โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด150 คน
16/08/2019 | 07:30 GMT+7
“เกษตรกรรม” เป็นหนึ่งในอาชีพดั้งเดิมของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ไม่ว่าจะอพยพเข้ามาในประเทศไทยยุคสมัยใด พวกเขาก็ล้วนเคยผ่านการทำงานด้านการเกษตรมาแล้วทั้งสิ้น  เดิมทีนั้นการเพาะปลูกก็จะเน้นเพื่อการดำรงชีวิตในครัวเรือน ...
06/08/2019 | 04:07 GMT+7
43ปีนับตั้งแต่สองประเทศเวียดนาม-ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตวันที่6สิงหาคมปี1976 ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศได้รับการส่งเสริมพัฒนาไปในทุกด้านอย่างต่อเนื่องทั้งการเมือง การทูต การค้าและประชาชน
03/07/2019 | 11:20 GMT+7
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเหวียน ฮาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนรัฐบาลเวียดนาม มอบเหรียญมิตรภาพและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย ...
26/06/2019 | 03:25 GMT+7
ชวนชมสารคดีที่นำเสนอประวัติศาตร์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม จ.นครพนม ความสัมพันธ์ของไทย-เวียดนาม
21/06/2019 | 02:04 GMT+7
"ไทย-เวียดนาม"หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ชาติแรกในอาเซียน เปิดใจทูตเวียดนามประจำประเทศไทย"เหวียน ฮาย บั่ง"