Toggle navigation
เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1
06/08/2019 | 04:07 GMT+7
Share :
43ปีนับตั้งแต่สองประเทศเวียดนาม-ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตวันที่6สิงหาคมปี1976 ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศได้รับการส่งเสริมพัฒนาไปในทุกด้านอย่างต่อเนื่องทั้งการเมือง การทูต การค้าและประชาชน
เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 1
ประชาชนจังหวัดนราธิวาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ฝามวันด่ง  ที่เดินทางไปเยือนไทยปี1978 วึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของผู้นำเวียดนามนับตั้งแต่สองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต(ภาพ Xuân Lâm/TTXVN)

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 2
ในกรอบการเยือนไทยระหว่างวันที่6-10กันยายน  นายกรัฐมนตรีไทย เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้เจรจากับนายกรัฐมนตรีฝามวันด่ง ในเช้าวันที่10 กันยายน ณ กรุงเทพฯ  ( ภาพ Xuân Lâm/TTXVN)

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 3
ความสัมพันธ์ทวิภาคีเวียดนามไทยเริ่มคึกคักหลังการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีฝามวันด่ง และนี่คือภาพนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศหลังการเจรจาทวิภาคี (ภาพ: Xuân Lâm/TTXVN)

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 4
ในกรอบการเยือนไทย นายกรัฐมนตรีฝามวันด่งได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 5
หลังการเจรจาทวิภาคีเมื่อเช้าวันที่10กันยายนปี1978นายกรัฐมนตรีสองประเทศได้ลงนามแถลงการณ์ร่วมเวียดนามไทย

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 6
รัฐมนตรีกระทรวงการค้าต่างประเทศเวียดนาม ดั๋งเวียดโจว(คนนั่งซ้าย)และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทย อุปดิศร์ ปาจรียางกูร ลงนามในข้อตกลงร่วมมือด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคมระหว่างสองประเทศ (ภาพ: Xuân Lâm/TTXVN)

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 7
ก่อนการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีฝามวันด่ง  เมื่อเดือนมกราคมปี1978 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม เหงวียนยวีตริงได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการโอกาสนี้สองประเทศได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจเวียดนาม-ไทย  (ภาพข้อมูล TTXVN)

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 8

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 9
ประธานประเทศ เลดึ๊กแองห์ ต้อนรับ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเสด็จเยือนเวียดนามเมื่อปี1992 (ภาพ: Cao Phong/TTXVN)

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 10
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาภูมิพลอดุลยเดช ต้อนรับเลขาธิการใหญ่พรรค โด๋เหมื่อย ในกรอบการเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมปี1993 (ภาพ: Xuân Lâm/TTXVN)


เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 11
รัฐมนตรีต่างประเทศเหงวียนแหมงเกิ่มและรัฐมนตรีต่างประเทศไทย ประจวบ ไชยสาส์นลงนามข้อตกลงร่วมมือด้านการทูตทวิภาคีเมื่อวันที่12มีนาคมปี1997 ณ กรุงฮานอย (ภาพ: Trọng Nghiệp/TTXVN)

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 12
ประธานประเทศเจิ่นดึ๊กเลือง ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทย สนั่น ขจรประศาสน์ ในโอกาสเยือนเวียดนาม วันที่4มีนาคมปี1999 (ภาพ: Trọng Nghiệp/TTXVN)

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 13
รองประธานประเทศ เหงวียนถิบิ่งห์ต้อนรับเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ที่เสด็จเยือนเวียดนามเมื่อเดือนเมษายนปี2000 (ภาพ: Tùng Lâm/TTXVN)

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 14
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย และนายกรัฐมนตรีฟานวันขาย เป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลสองประเทศในโอกาสการเยือนไทยเดือนพฤษภาคมปี2000. (ภาพ: Thế Thuần/TTXVN)

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 15
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย เป็นประธานพิธีต้อนรับ นายกรัฐมนตรีฟานวันขาย ในโอกาสเดินทางไปเยือนไทยเดือนพฤษภาคมปี2000. (ภาพ: Thế Thuần/TTXVN)

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 16
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ฟานวันขาย และนายกรัฐมนตรีไทย ทักษิณ ชินวัตร  เยือนเมืองเก่าฮอยอานในโอกาสเข้าร่วมการประชุมครม.ร่วมครั้งแรก ปี2004. (ภาพ: Thế Thuần/TTXVN)

เหตุการณ์ที่มีความหมายในความสัมพันธ์เวียดนามไทย- ตอนที่1 - ảnh 17
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2004 เวีดยนาม-ไทยได้จัดประชุมครม.ร่วมครั้งแรกที่เมืองดานังและจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือทวิภาคีระดับรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีสองประเทศร่วมเป็นประธาน โดยได้วางแนวทางใหญ่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมมือทวิภาคี ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสองประเทศได้เป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงร่วมมือทางเทคนิกระหว่างสองประเทศ เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2004 ณ เมืองดานัง. (ภาพ: Thế Thuần/TTXVN)

TTXVN/VNPlus
Share :
Từ khóa:
Other news
Gửi thảo luận trên Facebook