Toggle navigation
มอบเหรียญมิตรภาพให้แก่นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม
03/07/2019 | 11:20 GMT+7
Share :
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเหวียน ฮาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนรัฐบาลเวียดนาม มอบเหรียญมิตรภาพและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม และสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม 


การมอบเหรียญมิตรภาพและใบประกาศเกียรติคุณฯถือเป็นการเชิดชูเกียรติต่อนายประจวบ ไชยสาส์นในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระดับประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - เวียดนามพัฒนาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความก้าวหน้าเช่นในปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ นายตะ กวาง หง็อก นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม และคณะกรรมการสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย เข้าร่วมด้วย.

VOV
Share :
Từ khóa:
Other news
Gửi thảo luận trên Facebook