Toggle navigation
EP1 จากแผ่นดินแม่สู่แผ่นดินไทย ” The Mother Land ”
26/06/2019 | 03:25 GMT+7
Share :
ชวนชมสารคดีที่นำเสนอประวัติศาตร์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม จ.นครพนม ความสัมพันธ์ของไทย-เวียดนาม

สารคดีชุด สื่อสร้างสรรค์เพื่อวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายเวียดนาม อ.เมือง จ.นครพนม มีทั้งหมด 5 ตอน โดยคนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดนครพนมผลิตสารคดีในจ.นครพนมและตามไปถึงเมื่อฮาติ่งห์ 

“นครพนม” เป็นประตูสู่ภาคอีสานของคนไทยเชื้อสายเวียดนามมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต กระทั่งในปัจจุบันนครพนมได้กลายเป็นจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่รวมกันมากถึง 7 ชุมชน โดยในแต่ละชุมชนก็มีการผสมผสานอยู่ร่วมกันไปทั้งกลุ่มที่เรียกว่า “ญวนเก่าและญวนใหม่” แต่อะไรคือเหตุปัจจัยให้บรรพบุรุษของพวกเขาเลือกที่จะออกเดินทางจากแผ่นดินเกิด และอะไรคือเหตุปัจจัยให้พวกเขาบางส่วนยังคงอยู่ที่นี่ ขณะที่บางส่วนได้กลับคืนสู่แผ่นดินที่จากมา 

EP1 จากแผ่นดินแม่สู่แผ่นดินไทย “ The Mother Land ”

VOVWorlds

Share :
Từ khóa:
Other news
Gửi thảo luận trên Facebook